gyviteatre-studija-uzsiemimai-vaikams

Užsiėmimai vaikams

Kviečiame nuo rugsėjo mėn. “GyviTeatre” teatro ir muzikos studijoje lankyti šiuos užsiėmimus:

Teatras

Dainavimas

Akordeonas

Valtorna

Fleita

Džiazo improvizacija

Klarnetas

Mūsų tikslas – sukurti erdvę, kurioje vaikas atskleistų savo kūrybiškumą, artistiškumą, lavintų meninius ir muzikinius sugebėjimus, rastų bendraminčių ratą ir drąsiai puoselėtų savo svajones!
Renkamos 5 – 6 m., 7 -12 m. ir vyresnių paauglių/suaugusiųjų grupės.
Užsiėmimus veda diplomuota muzikinio teatro aktorė, profesionalaus komedijos teatro “Domino“, “Mėnulio teatro” aktorė, “GyviTeatre” įkūrėja, miuziklų autorė ir aktorė – Agnė Levickaitė.

Teatras

Užsiėmimų metu sužinosime, kas yra reikalinga geram atlikėjui, žvelgsime savo baimėms į akis, daug kursime ir analizuosime.
Pamokų metu mokysimės ir susipažinsime su pagrindiniais meninės raiškos instrumentais: vaidyba (emocinė atmintis, dėmesys, vaizduotė, improvizacija), balso valdymu (vokalinės technikos priemonės, scenos kalba) ir kūnu (choreografija, scenos judesys). Visus juos  sujungsime kartu atlikdami aktorines, muzikines ir choreografines užduotis.
Teatro pamokos vyksta vieną kartą per savaitę, trukmė 90 min.
 
dainavimo pamokos, gyviteatre
Užsiėmimus veda muzikos pedagogė, profesionali chorvedė, šiuolaikinio merginų ansamblio “Melos” dainininkė, “GyviTeatre” įkūrėja, miuziklų autorė ir koncertmeisterė – Karolina Macytė.

Dainavimas

Balsas – vienas svarbiausių žmogaus išraiškos būdų, juo mes naudojamės kasdien, juo išreiškiame savo jausmus, mintis, bendraujame su aplinkiniais. Dainininkams – tai “muzikinis instrumentas”, kuriuo jie perteikia muzikos garsus, išreiškia save.
Dainavimo pamokose mokysimės naudotis savuoju instrumentu, jį valdyti ir suprasti. Mokysimės taisyklingo kvėpavimo, dainavimo technikos, balso išraiškos priemonių, pažinsime muzikinę kalbą ir stilius. Kartu ieškosime dainos interpretacijos būdų, kūno kalbos laisvės, artistiškumo ir kūrybiško žvilgsnio kiekvienoje dainavimo pamokoje. 
Galite pasirinkti lankyti solo arba grupinį dainavimą – ansamblį ( iki 10 žmonių).
Dainavimo pamokos trukmė 90 min. per savaitę.

“GyviTeatre” teatro ir muzikos studijoje, taip pat, galite mokytis groti įvairiausiais instrumentais! Mokytojai – savo sričių profesionalai – atlikėjai pasidalins savo žiniomis ir uždegs noru muzikuoti!

Instrumentinės pamokos yra individualios.

akordeono pamokos, gyviteatre
Užsiėmimus veda muzikos pedagogas, profesionalus akordeonistas Valerijus Kračius.

Akordeonas

 • Pažintis su instrumentu
 • Akordeono technika
 • Muzikos pažinimas ir istorija
gyviteatre, valtornos pamokos
Užsiėmimus veda muzikos pedagogė, profesionali valtornininkė Rūta Montvilaitė.

Valtorna

 • Instrumento technika ir pažintis
 • Muzikos pažinimas ir istorija
 • Taisyklingas kvėpavimas
 • Atlikėjo raiška
gyviteatre, fleitos pamokos
Užsiėmimus veda profesionali fleitininkė bei muzikos pedagogė Gabrielė Pelegrimaitė.

Fleita

 • instumento valdymas
 • repertuaro sudarymas
 • muzikos teorijos pradmenys

Džiazo/muzikos improvizacija

 • Džiazo muzikos istorija
 • teorijos pradmenys
 • grojimas bei mokymasis improvizuoti instrumentu
 • kūrybiškumo lavinimas
Užsiėmimus veda tik ką po gastrolių Kinijoje grįžęs, Legendinio Valstybinio orkestro "Trimitas" pirmasis klarnetas, pedagogas Domas Zaborskis.

Klarnetas

Vienas paslaptingiausių, šilkinio garso instrumentų, savo spalvomis užburiantis iki negalėjimo, taip, tai – klarnetas.
Grojimų pagrindai, senų įpročių keitimas, naujų technikų mokymas, repertuaro parinkimas, pasiruošimas koncertams, konkursams, stojamiesiems.
Pamokos: Individualios

Ansamblis/Orkestro praktika

Esant norui ir pakankamam mokinių skaičiui yra galimybė sudaryti ansamblius ir pajausti tikrą muzikavimo džiaugsmą grojant kartu su kitais!
Pamokos: Grupinės

Kvėpavimo technikos tobulinimo programa “Song and Wind”

Turėjęs pamokų pas vieną garsiausių kvėpavimo pedagogų prof. Kristian Streenstrup, perėmiau mokyklos “Song and Wind” principus ir išmokau plačiai juos pritaikyti.
Aktualu visiems pučiamiesiems instrumentams, vokalistams bei žmonėms, jaučiantiems, kad jų kūne per daug įtampos, taip pat norintiems išmokti natūraliai atsipalaiduoti.
Pamokos: Individualios/grupinės

Sąmoningas praktikavimasis

Susisteminta informacija apie tai, kaip efektyviai išnaudoti laiką pasiekiant maksimalių rezultatų.
Pamokos: Individualios/Grupinės

Viengubų liežuvėlių koregavimas ir prisitaikymas pagal Tom Ridenour “ATG”, bei ReedGeek sistemas

Vienas garsus profesorius yra pasakęs – “Ne liežuvelis groja!”. Tiesos tame yra, tačiau su geru liežuvėliu gali groti kokybiškiau, patogiau ir raiškiau. Jei negroji su visais 10 liežuvėlių iš dėžutės, dar turi ko išmokti.
Aktualu visiems pučiamiesiems, grojantiems viengubais liežuvėliais.
Pamokos: Individualios/Grupinės

Muzikos teorija/solfedis

Pradedant muzikuoti svarbu suvokti bendrus principus, suformuoti gerus muzikos teorijos bei solfedžio pagrindus.
Pamokos: Individualios/Grupinės